.JÚNIUS HÓNAP, JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK HÓNAPJA.
Martinkertvárosban, - azokon az estéken, amikor Szentmise van - 17.40 órától a Jézus Szíve - litániát imádkozzunk.


Akik szeretnék megrendelni az év második felére is az Új Ember és az Új Misszió újságokat, azokat kérjük jelezzék a sekrestyében!


A Mindszenti templom búcsúi Szentmiséje (Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére) június 30-án – a jövő vasárnap - 10 órakor kezdődik, melyet Mischinger Ferenc ózdi plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit az Egyházközség hívei!


Június 27-én, csütörtökön 17 órától a diósgyőri templomban szolgál az ugandai származású John Baptist Bashobora atya. A fő karizmája a szabadító ima, gyógyulásért mondott ima és a tanítás.
A program 17 órakor kezdődik szentségimádással, dicsőítő imával, tanítással és gyógyító imával, majd Szentmise 18.30 órakor. A szentmise után dicsőítés, gyógyító és szabadító ima. A cél az evangelizálás, az Isten hatalmának és szeretetének a megtapasztalása.


Dr. Szalay Péter szomorú halálát követően, szükségessé vált a Martinkertvárosi Egyházközség Képviselőtestületének világi Elnököt választani. A június 4-i gyűlésén a Képviselőtestület Dr. SIMKÓ Róbertet választotta meg világi Elnökéül.
Ezúton gratulálunk és a Jóisten áldását kívánjuk szolgálatára.


Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy az egyházi hozzájárulás befizetéséhez csekk a templomok bejáratánál található!Csepellényi György egykori pálos szerzetes és füzéri plébános boldoggá avatásának eljárása újraindult. A török hódoltság utolsó éveiben prédikációi hatására sok hitehagyott visszatért a katolikus egyházba. Ezért bosszúból 1674. május 24-én elrabolták, két hónapon keresztül kínozták, végül Egerfarmosnál kivégezték. Végső nyughelye Sátoraljaújhelyen az egykori pálos (ma piarista) templom kriptájában van. Fenessy György egri püspök megindította ugyan a boldoggá avatást, de a török utáni nehéz történelmi helyzetben nem volt senki, aki az ügyet előre vitte volna. Tisztelete viszont töretlenül fennmaradt az egyházmegyében. Ternyák Csaba érsek úr ismét elindította az eljárást. Egyéni és közösségi imáinkba foglaljuk be a boldoggáavatást.


A Pünkösd ünnepén bevezetett új Misekönyv használatával egyidőben, Ternyák Csaba érsek atya - a Világegyház általános gyakorlatához igazodva - a következő liturgikus rendelkezést adta ki, a szentmisén való testtartásra vonatkozóan:
- Állunk a bevezető ének elejétől (Uram irgalmazz és a Dicsőség éneklése alatt is) a Collecta Könyörgés végéig, majd leülünk.
- Felállunk az Alleluja éneklésre és az Evangéliumra, majd pedig a Hitvallás és az Egyetemes Könyörgés imádságra.
- Térdelünk az átváltoztatás alatt.
- Miatyánkra mindannyian felállunk.
- Áldozás előtt („Íme az Isten Báránya…”) szokás szerint ismét letérdelünk.
- A szentáldozás után tetszés szerint térdelünk vagy ülünk.


Hála Istennek Egyházközségeinkben a miseelőjegyzési naptárban alig van szabad hely! Így amikor haláleset történik, vagy valaki a beteg hozzátartozójáért szeretne Szentmisét mondatni, ez csak rendkívüli Szentmise időpontban valósulhat meg! Egy új lehetőséget szeretnénk bevezetni: Szirmán minden hónap 4. keddjén ill. Martinkertvárosban minden hónap 4. péntekjén un. Közös Szentmise, ami azt jelenti, hogy bárki jegyeztethet elő Szentmisét, de ez nem jelent kizárólagosságot, hanem adott esetben még más is hozzákapcsolhatja a saját szándékát a már előjegyzett Szentmiséhez!Egyházi hozzájárulás


Egyházközségünkben az Egyházi hozzájárulás mértéke több mint egy évtizede nem változott.

Az Egyházközség Képviselőtestülete legutóbbi ülésén megtárgyalta az Egyházi hozzájárulás emelésének szükségességét és lehetőségét - de figyelembe véve a hívek rezsi-kiadásainak nagymértékű növekedését - mégis úgy határozott, hogy megtartja az eddigi mértéket.

Egyúttal arra kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ezt tekintsük minimum összegű hozzájárulásnak, s akiknek módja van rá, akiknek anyagi lehetőségei megengedik, azok nagyobb összeggel támogassák egyházközségünk működését! Legyen itt is jellemző hozzáállásunk: „kicsivel többet mint ami elvárható és egy kicsivel jobban, mint ami elfogadható”! A Kedves Hívek megértését, támogatását ezúton is hálás szívvel köszönjük!

Egyházközségünket és templomunkat a hívek közössége tartja fenn az egyházi hozzájárulás megfizetésével és adományával.

Minden családban érezhető, hogy évről évre többe kerülnek a közüzemi díjak. Ez nincs másként a plébánia kiadásaiban sem. Szinte valamennyi plébános arról számol be, hogy az egyházközségekben a persely ill. az egyházi hozzájárulás adománya csupán a mindennapi kiadásokat, a működési költségeket fedezi. Nagyobb beruházásra nincs lehetőség.

Az Egyházközség Képviselő testülete a legutóbbi ülésén mérlegelte az Egyházi hozzájárulás összege növelésének lehetőségét (ami a Püspöki Kar előírása szerint évi jövedelmünk 1 %-a). De végül is arra a megállapításra jutott, hogy nem rakhatunk újabb terhet híveinkre, hiszen a gazdasági válság nagyon nehéz helyzetbe sodort családokat. De tudjuk jól, hogy az emelés előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik!

Ugyanakkor az Egyházközség Képviselő testülete kéri, a Kedves Hívek megértését oly módon, hogy – lehetőségeik szerint - a hónap első vasárnapján a megszokottól nagyobb perselyadománnyal járuljanak hozzá az Egyházközség kiadásaihoz!

Azoktól, akik még nem rendezték az egyházi hozzájárulást, szeretnénk kérni, hogy lehetőségükhöz mérten rendezzék.

A hozzájárulás befizethető a családokat meglátogató erre kijelölt személyeknél, hivatali időben a plébánián, szentmisék alkalmával a sekrestyében, csekken amit megtalálnak templomainkban valamint átutalással az alábbi számlaszámokra:

MARTINKERTVÁROS:
Bankszámlaszám :10700086-48270902-51100005
Kedvezményezett : Miskolc Martinkertváros Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

SZIRMA:
Bankszámlaszám :10700086-72057122-51100005
Kedvezményezett : Miskolc Szirma Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

GÖRÖMBÖLY:
Bankszámlaszám :10700086-72057139-51100005
Kedvezményezett :Miskolc Görömböly Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank :CIB BANK Zrt.

Kérjük hogy az átutalás közlemény rovatában tüntessék fel:
Egyházi hozzájárulás ..... év.
Befizető neve, címe.

Érezzük feladatunknak, hogy erre a kötelességünkre felhívjuk a környezetünkben élők figyelmét is.

Bővebb információ az egyházi hozzájárulás menüpontban olvasható.

„Ne fáradjatok bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk”
Gal 6,9

Az első Karitászt Lorenz Werthmann 1896-ban a németországi Freiburgban alapította azzal a céllal, hogy a jó szándékú emberek önkéntes segítő munkáját szervezett keretek közé foglalja és hatékonyabbá tegye. A katolikus plébániák köré csoportosuló hívő emberek közössége karitász csoportokat alakított.

A Katolikus karitász segíti mindazokat, akik szociális, egészségügyi vagy egyéb okok miatt nehéz körülmények között élnek vagy éppen valamilyen katasztrófa sújtotta őket. Anyagi és szociális segélyakciókkal, gyógyszertámogatással, élelmiszer és vásárlási utalvánnyal, közüzemi hozzájárulással igyekszünk segíteni mindazoknak, akik mástól nem számíthatnak támogatásra.

Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.


Támogassuk a karitász munkáját,
hogy idén még többen érezhessék a gondoskodó szeretetet.Betegellátás – elsőpénteken és bármikor sürgősség esetén


„A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt.”
Jakab apostol


A betegség fordulópont az ember életében, ami új helyzetet, sokszor krízist teremt. Megtapasztaljuk tehetetlenségünket, és kénytelenek vagyunk elfogadni mások szolgálatát.

Ha valaha, akkor ezekben az órákban a betegnek szüksége van Isten kegyelmére, hogy gyöngesége és letörtsége ellenére is úrrá legyen a helyzeten, s amint Krisztus követője volt egészségesen, úgy követője legyen a szenvedésben és megpróbáltatásban is.

Aki Krisztusban hisz, az nem válik magányossá se a szenvedésben se halálában, hiszen ő életében és halálában egyaránt az Egyház közösségének a tagja. Egyházunk lehajol a súlyos beteghez és házhoz viszi Isten nagy ajándékát: Krisztus testét és a betegek olaját. Éljünk a nagy lehetőséggel. Ne féljünk a betegek kenetétől, és hozzátartozóinkat se féltsük tőle.
(FK)


"A türelem azért mosolyog a fájdalmak hordozása közben, mert tudja, hogy minden szenvedésnek természetes szerkezete az, ami a Golgotáé; húsvétot hordoz méhében."

Prohászka: Élő vizek forrásaA honlappal kapcsolatos észrevételeket, ötleteket,
javaslatokat a következő e-mail címre várjuk:
fkati0606@gmail.com


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
2021. június 25.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
2021. május 7.


Az Egri Főegyházmegye rendelkezései püspöki konferencia irányelvein túlmenően.
2021. március 5.


Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére.
2021. március 5.


Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról
2020. november 9.


A MKPK közleménye a járványügyi intézkedésekről
2020. szeptember 4.


Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról
2020. június 3.


Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében
2020. május 16.


Az Egri Főegyházmegye továbbra is szünetelteti a nyilvános szentmiséket
2020. május 4.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
2020. május 1.


SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN
2020. március 19.


Az MKPK közleménye
2020. március 17.


Erdő Péter bíboros felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól
2020. március 15.


Az MKPK közleménye
2020. március 13.