Kedves Híveink!


Jézus azért alapította az egyházat, hogy a világban jele, eszköze legyen az üdvösségnek, és az idők végéig szolgálja a megváltás a megszentelés művét.

Kik tartoznak az egyházhoz?

Minden megkeresztelt ember , akár jár templomba, akár nem.

Az egyházközség minden tagja részesedik az egyház küldetésében, ezért valamennyien tevékenyen vegyünk részt annak életében és apostoli munkájában.

Ahhoz, hogy a Katolikus Egyház lelkipásztori szolgálatát ellássa, a szentségeket kiszolgáltassa, az egyházi információkat tovább adja, szeretetszolgálatát gyakorolja, szüksége van a hívek anyagi támogatására.

Az anyagi támogatás nem csak lelkiismereti kötelességünk, mert azt az Anyaszentegyház 5. parancsolata előírja számunkra.

Az egyházi hozzájárulás, más néven "egyházi adó" önkéntes, de elvárt hozzájárulása az egyház működéséhez.

Egyházi hozzájárulás

Javasolt mértéke 2006. január 1- től az éves nettó jövedelem 1 %-a.

A minimális hozzájárulás:

Keresettel rendelkező felnőtt és nyugdíjas híveink részére
3.000,- Ft/Fő/év, ami részletekben is fizethető.

A befizetés lehetőségei:

- Hivatali időben a plébánián (Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek 16.00-18.00 csütörtökön, szombaton, vasár- és ünnepnapokon az iroda zárva tart.)
- Szentmisék után a sekrestyében.
- Önkénteseinknél, akik a hozzájárulás beszedéséhez házhoz mennek.
- Csekken amit megtalálnak templomainkban
- Átutalással az alábbi bankszámlaszámokra:

MARTINKERTVÁROS:

Bankszámlaszám :10700086-48270902-51100005
Kedvezményezett : Miskolc Martinkertváros Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

SZIRMA

Bankszámlaszám :10700086-72057122-51100005
Kedvezményezett : Miskolc Szirma Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

GÖRÖMBÖLY:

Bankszámlaszám :10700086-72057139-51100005
Kedvezményezett :Miskolc Görömböly Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

Kérjük hogy az átutalás közlemény rovatában tüntessék fel:
Egyházi hozzájárulás ..... év.
Befizető neve, címe.


Elmaradt összeget 5 évre visszamenőleg lehet rendezni a szentségek kiszolgáltatásának
kérésekor, szentmise szándék bejegyzésekor, illetve temetés adminisztrációs ügyeinek rendezésekor.

Az egyházi hozzájárulás fedezi a plébános és plébániai alkalmazottak bérét, a plébánia fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges költségeket.

Megköszönjük mindazok áldozatkészségét, akik a minimális összegnél többet, néhányan pedig sokszorosan többet adtak.

PERSELYPÉNZ

Ezek a templomban álló, vagy mozgó perselybe történő támogatások. Ezek fedezik a templom fenntartási (világítás, takarítószerek, fűtés, elektronikai rendszerek karbantartása), illetve az előzetesen meghirdetett célok kiadásait .

ADOMÁNY

Az adományként befizetett összegeket arra a célra fordítjuk, amire az adományozó azt szánta.
Amennyiben nem határozza meg adományának célját abban az esetben a szükséges karbantartásokat, felújításokat és új beszerzéseket valósítjuk meg azokból.


Tekintsük szívügyünknek egyházunk sorsát, legyünk nagylelkűek és közösen, összefogva, lehetőségeinkhez mérten, anyagilag is támogassuk.


Támogatásukat hálásan köszönjük!