A NYOLC BOLDOGSÁGLátva Jézus a tömeget, fölment a hegyre.Amikor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus pedig megnyitva száját, így tanította õket:

1. Boldogok a lelki szegények,mert övék a mennyek országa.
2. Boldogok a szelidek,mert õk bírják a földet.
3. Boldogok, akik sirnak,mert õk megvigasztaltatnak.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert õk kielégíttetnek.
5. Boldogok az irgalmasok,mert õk irgalmasságot nyernek.
6. Boldogok a tisztaszivûek,mert õk meglátják az Istent.
7. Boldogok a békességesek,mert õk Isten fiainak hívatnak.
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-10.)