AZ EGYHÁZ ÜNNEPEI

Fõünnepek:

Vízkereszt
márc. 19. (Szent József)
márc. 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony);
Húsvét,
Urunk Mennybemenetele
Pünkösd
Szentháromság vasárnapja
Úrnapja
Jézus Szíve péntekje
jún. 24. (Keresztelo Szent János)
jún. 29. (Szent Péter és Pál)
aug.15. (Nagyboldogasszony)
aug. 20. (Szent István király)
okt. 8. (Magyarok Nagyasszonya);
nov. 1. (Mindenszentek);
Krisztus Király
dec. 8. (Szeplõtelen Fogantatás)
dec. 25. (Karácsony);
jan. 1. (Karácsony nyolcada)
továbbá a helyi fõvédõszent és templomunk felszentelésének évfordulója.


A fõünnepeket "méltó és igazságos" szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani. A magyar egyházban ez idõ szerint kötelezõ a szentmisén való részvétel és lehetõség szerint a munkaszünet a vasárnapokon, a vasárnapra esõ ünnepeken kívül.

január 1-én,
augusztus 15-én és
december 25-én.

Ünnepek: Krisztus megkeresztelkedése (I. évközi vasárnap); január 18. és 25,
febr. 2, 22, 24,
ápr. 25,
máj. 3,
jún. 27,
júl. 2, 3, 25,
aug. 6,10, 24,
szept. 8, 14, 21, 24, 29,
okt. 18, 28,
nov. 5, 9, 19, 30,
dec. 26, 27, 28,
valamint a Szent Család ünnepe (Karácsony utáni vasárnap).
Az ünnepeken is ajánlatos, "illõ és üdvösséges" a szentmisén részt vennünk. Kiemelt hétköznapok: Hamvazószerda,
a nagyhét napjai,
húsvét nyolcada (Húsvéthétfõ tanácsolt ünnep),
november 2. (Halottak napja).