AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖT PARANCSOLATA

Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a hivõ közösség életét segítõ, szabályozó rendelkezéseket hoz.

1. A vasárnapot és a kötelezõ ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!

2. A pénteki bûnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti idõben áldozzál!

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!